Juridische documentatie Storm CVBA

Storm CVBA werd opgericht op 13 juni 2013. Hieronder vindt u de belangrijkste juridische documenten over Storm CVBA en haar activiteiten.

In de statuten worden o.a. het maatschappelijk doel, de werking van de raad van bestuur en de algemene vergadering en de rechten en beperkingen verbonden aan de aandelen nader toegelicht.

In de jaarverslagen vindt u een overzicht van de activiteiten van de afgelopen boekjaren van Storm CVBA en meer toelichting over het dividend dat werd uitgekeerd aan de coöperanten.

De jaarrekeningen zijn een gedetailleerd verslag van de financiële stand van zaken van Storm CVBA.

Documentatie 5e Algemene Vergadering Storm CVBA

Verkiezing nieuwe A-bestuurder

Tijdens de algemene vergadering op 11 mei 2019 zal er gestemd worden over de benoeming van A-bestuurders. Voor één vacant A-bestuurdersmandaat deden de A-vennoten een oproep naar coöperanten die zich kandidaat willen stellen.

Reginald Deolet, coöperant van Windpark Haven Gent 2, heeft zich kandidaat gesteld. Mijnheer Deolet is werknemer van ArcelorMitttal. Hij is samen met zijn drie gezinsleden in 2018 toegetreden tot de coöperatieve. Hij is al gedurende tien jaar bij ArcelorMitttal aan de slag als de power plant expert voor Europa.

Jaarverslagen Storm CVBA

Jaarrekeningen Storm CVBA

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld