Juridische documentatie Storm CVBA

Documentatie Algemene Vergadering Storm CVBA boekjaar 2017

Documentatie Storm CVBA

Storm CVBA werd opgericht op 13 juni 2013. Hieronder vindt u de belangrijkste juridische documenten over Storm CVBA en haar activiteiten.

In de statuten worden o.a. het maatschappelijk doel, de werking van de raad van bestuur en de algemene vergadering en de rechten en beperkingen verbonden aan de aandelen nader toegelicht.

In de jaarverslagen vindt u een overzicht van de activiteiten van de afgelopen boekjaren van Storm CVBA en meer toelichting over het dividend dat werd uitgekeerd aan de coöperanten.

De jaarrekeningen zijn een gedetailleerd verslag van de financiële stand van zaken van Storm CVBA.

Het informatiedocument bevat alle relevante informatie voor wie aandeelhouder wil worden van de coöperatieve. Het informatiedocument is enkel beschikbaar wanneer een participatieronde van een specifiek windpark loopt.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld