Windpark Gent Honda officieel ingehuldigd.

Windpark Gent Honda
29 jun 2022

Het nieuwe Storm-windpark op de terreinen van Honda Motor Europe Logistics langsheen het Kanaal Gent-Terneuzen in de Gentse Zeehaven werd afgelopen dinsdag officieel ingehuldigd.

Het windpark bestaat uit één windturbine met een tiphoogte van 200 meter en zal jaarlijks meer dan 10.000 MWh opwekken. Dat is het equivalent van het jaarlijkse stroomverbruik van zo'n 3.000 gezinnen of bijna driekwart van de elektriciteitsbehoefte van de site van Honda. Het windpark levert zo een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen welke Honda voor zichzelf voorop gesteld heeft.

Vandaag is de windturbine klaar om te testdraaien. Tijdens het testdraaien produceert de turbine uiteraard al volop groene energie.