Heiwerkzaamheden in Gent.

Windpark Haven Gent Fase 2
4 jun 2018

Een windturbine is heel erg hoog, en moet dus stevig in de aarde verankerd zijn. Er zijn twee manieren waarop dit kan gebeuren. De palen waarop de fundering wordt gebouwd, worden geboord of geheid. Als er geboord wordt, boort men een een gat in de grond dat vervolgens vol beton wordt gestort. Bij heien worden de palen door een heimachine in de grond geklopt. Bij de windturbines op de terreinen van ArcelorMittal wordt er geheid. Een spectaculair en zeer fotogeniek proces, zoals je kan zien op de beelden hieronder.

Het vervolg van de bouw van de funderingen gebeurt volgens de volgende stappen:

  • Eens de palen in de grond zitten wordt de bouwput afgegraven. De bodem wordt met zuiverheidsheidsbeton afgewerkt om te vermijden dat de werf een modderpoel wordt. Zo kan er netjes gewerkt worden.

  • Met betonijzers wordt de bewapening van de fundering gevlochten.

  • De bekisting voor de fundamenten wordt geplaatst. Dit wilt zeggen dat er een wand rond de gevlochten bewapening wordt gebouwd.

  • De bekisting wordt volgestort met beton.

  • Het beton moet 28 dagen opdrogen, na die termijn wordt de bekisting verwijderd en is de fundering afgewerkt.