Start van de werken in de Haven van Gent.

Windpark Haven Gent Fase 2
9 apr 2018

Op de terreinen van ArcelorMittal in de Gentse Zeehaven is Storm begonnen met de bouw van een tweede windpark. Het windpark zal bestaan uit twee windturbines met een tiphoogte van 200 meter. De wieken van de windturbines zullen maar liefst 70 meter lang zijn!

Tijdens de eerste weken van het bouwproces wordt er druk gewerkt om het terrein klaar te maken voor de aanleg van de funderingen en de bekabeling.

Op de terreinen van ArcelorMittal staan al drie windturbines van Storm die sinds het voorjaar van 2017 energie opwekken.

Wanneer ook dit windpark operationeel is, zullen de vijf windturbines samen genoeg groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks verbruik van zo’n 15.000 gezinnen.