Funderingswerken in de Gentse Zeehaven vorderen goed.

Windpark Haven Gent Fase 3b
23 sep 2021

Op de site van ArcelorMittal in Gent bouwt Storm zes nieuwe windturbines. Drie van deze windturbines hebben een rotordiameter van 162m en een vermogen van 6 MW per turbine en zijn daarmee de grootste windturbines in België.

De werken vorderen goed! Intussen zitten bij de vijf van de zes windturbines de funderingen in de grond. Op de foto’s kan je zien hoe de ankerkooi voor de fundering gevlochten wordt en nadien wordt volgestort met beton. Wanneer de fundering voldoende is uitgehard, kan de opbouw van de windturbines beginnen. Dit staat gepland voor het einde van het jaar.

De zes windturbines zullen samen genoeg produceren om 24.910 gezinnen jaarlijks van elektriciteit te voorzien.