Bouwfase Windpark Meer Zuid afgerond

Windpark Meer Zuid
19 apr 2021

Windpark Meer Zuid staat intussen helemaal recht. Het windpark bestaat uit één bijkomende windturbine ten zuiden van onze huidige operationele windpark in Meer. De turbine heeft een tiphoogte van 180 meter en is gebouwd aan het Industrieterrein Meirberg, ten zuiden van de firma Malve. Nu de bouwfase er op zit, volgt de pre-commissioning van de windturbines: het uploaden van de software, testen van alle laagspanningssystemen,...

Nadien doorloopt de windturbine dan nog een test-run. Als ook die er op zit, zal de turbine net voor de zomer operationeel zijn en klaar zijn om groene stroom te produceren voor zo'n 3.200 gezinnen.

Op de foto’s kan je zien hoe de turbine in Meer vorm krijgt. Ook het operationele Windpark Meer, bestaande uit drie windturbines, komt mooi in beeld.