Opbouw windturbines in Retie afgerond.

Windpark Retie
11 mrt 2021

De drie windturbines van het nieuwe Storm-windpark in Retie staan intussen helemaal recht. Maandag werden de wieken van de laatste turbine één voor één naar boven gelift. Nu kan de pre-commissionning beginnen: alle nodige software om de windturbines optimaal te laten draaien wordt geïnstalleerd, de laagspanningssystemen worden getest en de belangrijkste veiligheidssystemen worden ingeschakeld. Uiteindelijk is het doel van de pre-commissionning om de turbines volledig klaar te hebben voor de aansluiting op het net en het bijhorende spanningsniveau (36 kV).

De windturbines zullen dus nog even stil blijven staan. Van zodra de pre-commissioning afgerond is, kan de test run beginnen en zullen de windturbines hun eerste toertjes draaien.

Het windpark zal nog voor de zomer operationeel zijn!