Start van de werken repowering windpark Wachtebeke

Windpark Wachtebeke
23 mrt 2023

Het Storm-windpark in Wachtebeke bestaat uit twee windturbines die sinds 2012 operationeel zijn. Sinds het windpark officieel in gebruik werd genomen is de windturbine technologie enorm geëvolueerd.

Onze windturbines in Wachtebeke zijn, met hun tiphoogte van 150m en hun rotor van 100m, kleine exemplaren in vergelijking met de nieuwste windturbines die tot drie keer meer elektriciteit produceren. Om die reden zullen de bestaande windturbines van ons windpark in Wachtebeke vervangen worden door twee grotere, performantere modellen van de nieuwste generatie.

Deze nieuwe windturbines zullen een mast hebben van 155m en een rotordiameter van 150m. De tiphoogte van de windturbines is dus 230m. Eens het windpark operationeel is, zal het zo’n 30.632 MWh per jaar produceren. Dat is genoeg groene energie om meer dan 8.700 gezinnen jaarlijks van groene stroom te voorzien. Ter vergelijking: de twee originele windturbines hadden een vermogen van 2,5 MW en produceerden jaarlijks elektriciteit voor zo’n 3.700 huishoudens.

Intussen zijn de werken voor deze ‘repowering’ volop aan de gang. Volgende week worden de oude windturbines gedemonteerd en krijgen ze op een andere locatie een tweede leven. Vanaf april starten de voorbereidende werken voor het bouwen van de nieuwe windturbines: het elektrisch systeem wordt omgebouwd, de nieuwe funderingen worden afgewerkt en de oude afgebroken. Het betonpuin dat uit de oude funderingen komt, wordt ter plaatse hergebruikt om wegen en platformen mee aan te leggen. De opbouw van de twee nieuwe windturbines is voorzien in augustus 2023. Als alles goed gaat zal het windpark in Wachtebeke vanaf het najaar opnieuw groene energie produceren.