Windpark Biesmerée

In Procedure

Storm plant een windpark van 9 windturbines in de gemeente Mettet en ten westen van Biesmerée. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 19.400 gezinnen.

Storm plant een windpark van 9 windturbines in de gemeente Mettet en ten westen van Biesmerée. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 19.400 gezinnen.

Op kaart

In cijfers

9
Aantal turbines
4,2MW
Elektrisch vermogen per turbine
87m
Masthoogte
150m
Tiphoogte
126m
Rotordiameter
72.000MWh
Jaarlijkse energieproductie
19.400
Aantal huishoudens jaarlijks voorzien van groene energie