Privacy & Disclaimer

Disclaimer voor www.storm.be

Deze website www.storm.be (de “Website”) is een initiatief van Storm Management NV , met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 22, 2600 Berchem, en met BTW- en ondernemingsnummer BTW 0807.311.697 (“Storm”).

Storm verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Storm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Storm spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud worden aangeboden louter informatief zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Storm. Storm is op geen enkele wijze aansprakelijk voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Storm zich akkoord verklaart met de inhoud ervan en Storm is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

Intellectuele eigendom

De presentatie, de inhoud, de merken en logo’s en alle andere informatie en gegevens weergegeven op de Website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Storm of desgevallend haar toeleveranciers van informatie of business partners. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy & Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Storm verwerkt tevens uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de Website en haar diensten. Voor meer informatie over welke cookies gebruikt worden op deze Website en de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacy & Cookies Policy.

Overige

Het gebruik van deze Website, deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil dat hieruit kan ontstaan zijn onderworpen aan Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zullen de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn. Storm houdt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en deze werden het laatst gewijzigd op 20/05/2018.

Contact

Voor alle vragen in verband met de Website, gelieve contact op te nemen via info@storm.be.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld