Windpark Umicore Olen

In Aanbouw

Het Storm-windpark zal bestaan uit één windturbine op de terreinen van Umicore te Olen. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 4.524 gezinnen.

Het Storm-windpark zal bestaan uit één windturbine op de terreinen van Umicore te Olen. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 4.524 gezinnen.

Op kaart

In cijfers

1
Aantal turbines
6MW
Elektrisch vermogen per turbine
151m
Masthoogte
232m
Tiphoogte
162m
Rotordiameter
15.836MWh
Jaarlijkse energieproductie
Voorjaar 2023
Start werken
4.524
Aantal huishoudens jaarlijks voorzien van groene energie

Brieven aan omwonenden