Over Storm

Storm versnelt de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Dat doen we door windparken op land te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost. We hebben meer dan vijftig windturbines operationeel of in aanbouw, genoeg om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 120.000 gezinnen.

Met meer dan zestig collega’s zetten we ons hier dagelijks voor in.

De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC, PMV, PMF Infrastructure Fund, EPICo, EPICo², Clean Energy Invest en Black Swan (en verwante vennootschappen).

Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van onze windparken.

Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in onze windparken via de coöperatieve Storm CV.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld