Windpark Bewester

In Procedure

Aspiravi en Storm onderzoeken de mogelijkheid om in de omgeving van de E40 in Veurne en De Panne een windenergieproject te realiseren. Dit project zit nog volop in studiefase en diverse ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden nog verder bestudeerd. Indien het windpark operationeel zou zijn, zal het bestaan uit 17 windturbines met een vermogen van elk 4,5 MW, goed voor een totale jaarproductie van 204.000 MWh groene stroom. Dit komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 58.000 gezinnen. Alle informatie over het windpark vindt u op www.windparkE40bewester.be.

Aspiravi en Storm onderzoeken de mogelijkheid om in de omgeving van de E40 in Veurne en De Panne een windenergieproject te realiseren. Dit project zit nog volop in studiefase en diverse ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden nog verder bestudeerd. Indien het windpark operationeel zou zijn, zal het bestaan uit 17 windturbines met een vermogen van elk 4,5 MW, goed voor een totale jaarproductie van 204.000 MWh groene stroom. Dit komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 58.000 gezinnen. Alle informatie over het windpark vindt u op www.windparkE40bewester.be.

Op kaart