Windpark Umicore Olen

In Aanbouw

Het Storm-windpark zal bestaan uit één windturbine op de terreinen van Umicore te Olen. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 4.524 gezinnen.

Het Storm-windpark zal bestaan uit één windturbine op de terreinen van Umicore te Olen. Eens het windpark operationeel is, zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 4.524 gezinnen.

Op kaart

In cijfers

1
Aantal turbines
6MW
Elektrisch vermogen per turbine
151m
Masthoogte
232m
Tiphoogte
162m
Rotordiameter
15.836MWh
Jaarlijkse energieproductie
Voorjaar 2023
Start werken
4.524
Aantal huishoudens jaarlijks voorzien van groene energie

Vanaf 6 november kunnen omwonenden participeren in het Storm-windpark Umicore Olen.

Vanaf 6 november 2023 tot en met 6 december 2023 kunnen de inwoners van de gemeente Olen en medewerkers van de vestiging van Umicore in Olen zich inschrijven voor de bewonersparticipatie van Storm CV voor het Storm-windpark Umicore Olen.

Eén aandeel in Storm CV kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. De coöperatieve investeert die opbrengsten in het Storm-windpark Umicore Olen. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Sinds de oprichting van Storm CV in 2014 werd al elk jaar een stabiel dividend van 5% uitgekeerd.

Hier vindt u een uitgebreid informatiepakket over de participatie in Storm CV.

Brieven aan omwonenden