Voorbereidende werken op de werf in Zoersel volop aan de gang.

Windpark Zoersel
21 mei 2021

Enkele weken geleden startten we met de bouw van de eerste windturbines in Zoersel. De werf van het windpark bevindt zich ten noorden van de E34, vlakbij de afrit Zoersel. Het windpark zal bestaan uit twee windturbines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5,2 MW. Het park zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. De turbines zullen een mast hebben van 83m, en wieken van 60m lang. Dat komt neer op een tiphoogte van 143m.

Op de werf zijn de civiele werken en de heiwerkzaamheden intussen zo goed als afgerond. In de komende weken worden de funderingen aangelegd. De constructie van de turbines staat gepland in het najaar. De ingebruikname van het windpark is voorzien voor het voorjaar van 2022.

Als de omstandigheden het toelaten, plant Storm in het najaar een open werven-dag waarop alle inwoners van Zoersel uitgenodigd zullen worden.