Batterijpark Zeebrugge

6 mrt 2023

Storm heeft vandaag meer dan 55 windturbines operationeel of in aanbouw. Deze windturbines produceren genoeg duurzame energie om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 140.000 gezinnen. Bijkomend plannen we op een aantal locaties in Vlaanderen enkele grootschalige batterijopslagprojecten te realiseren.

Grootschalige batterijopslagsystemen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Ze maken het mogelijk om duurzame energie op te slaan op momenten dat er een overproductie aan elektriciteit is (bijvoorbeeld bij heel winderige dagen) om het nadien terug te injecteren wanneer er een tekort is. Batterijen worden ook ingezet om de stabiliteit van het elektriciteitsnet mee te ondersteunen, dat door grotere hoeveelheid hernieuwbare energie onder druk komt te staan. Batterijopslag zorgt er voor dat er een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie kan aangesloten worden op het elektriciteitsnet zodat onze elektriciteitsmix duurzamer wordt.

Wij plannen een batterijpark te realiseren gelegen naast de Elia-hoogspanningspost Stevin, ten westen van de haven van Zeebrugge, tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan. (Aangeduid op het plan hieronder.)

Ook in Ruien en Langerlo plant Storm twee omvangrijke batterijparken, waarvoor we al in 2022 de nodige vergunningen verkregen. Deze parken zullen voor het einde van 2027 in gebruik genomen worden.

Infomoment 6 maart 2023

Op 6 maart werd het batterijproject te Zeebrugge tijdens een infomoment toegelicht aan de omwonenden. De presentatie over deze plannen kan u hieronder bekijken.

Indien u niet aanwezig kon zijn op het informatiemoment of nog bijkomende vragen hebt, kan u deze stellen via e-mail op info@storm.be. U kan eveneens een telefonische afspraak maken op het nummer 03/210.07.20 waarop één van onze collega’s uw vragen in detail zal beantwoorden.